Warning: include(.../.../.../cz-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/pocatky.php on line 23

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/pocatky.php on line 23

Počátky T-viru

napsal: ZvacA
Po objevu viru Progenitor v polovině 60. let 20. století a po založení společnosti Umbrella, která měla kamuflovat jeho výzkum pro vojenské účely, bylo snahou využít mutující účinky viru pro stvoření unikátních a vylepšených živých organismů, které by mohly posloužit jako biologické zbraně - brzy označené jako bio-organické zbraně – B.O.W. Výzkum Progenitoru však časem ukázal, že virus sám o sobě nemůže takovou efektivní a stabilní bio-organickou zbraň z příslušných hostitelů vytvořit. Proto byl zahájen tajný program s cílem nalézt vhodnou variantu, která by toho byla schopna. Později toto úsilí vešlo ve známost jako t-virus projekt. První takový virus byl objeven 19. září roku 1977 Dr. Jamesem Marcusem, který v laboratořích Výzkumného střediska v Arklayských horách, experimentoval s Progenitor virem na pijavicích a po množství pokusů se mu podařilo objevit novou metodu, která dala vzniknout novému a silnějšímu virovému kmeni. Tato metoda spočívala ve sloučení Progenitoru s DNA pijavic, přičemž po mutaci byl v jejich krvi objeven první primitivní vzorek nové látky – pojmenované jako t-virus. Dr. Marcus pokračoval ve svém bádání a samotný virus byl dokončen 13. ledna 1978. Marcus v průběhu času ve snaze pro nový virus nalézt nejvhodnější živý organismus, který by dokonale vyhovoval pro bio-organickou zbraň, pokračoval ve svých pokusech na několika zvířecích exemplářích, jakými byly například opice, hmyz a obojživelníci, což vedlo ke vzniku t-virem nakažených druhů s označením Eliminator, Lurker a Plague Crawler. Nicméně brzy po vytvoření t-viru byla jeho existence prozrazena Oswellu E. Spencerovi - jednoho ze zakladatelů Umbrelly – který viděl v Marcusově výzkumu a v podílu na Umbrelle silného protihráče. Informaci o vzniku t-viru poskytl pravděpodobně jeden z kandidátů, který v té době působil ve Výzkumném školícím středisku - Albert Wesker. Vzorek t-viru byl později nejspíše ukraden právě studenty, kterým Dr. Marcus nejvíce důvěřoval, a to Williamem Birkinem a Albertem Weskerem. Poté Spencer nechal v červenci 1978 Výzkumné Centrum uzavřít a hlavní výzkum na t-viru se přesunul do nedaleké Arklayské laboratoře, kde program započal naplno.

Článek pokračuje zde: První fáze vývoje 1978-1981 ►


Mohlo by vás také zajímat:

G-virus
Hunter Beta

Warning: include(.../.../.../cz-right.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/pocatky.php on line 75

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/pocatky.php on line 75