Warning: include(.../.../.../cz-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/vyleceni.php on line 23

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/vyleceni.php on line 23

Možnost vyléčení v případě infikování T-virem

napsal: ZvacA
Udává se, že k roku 1998 existovaly tři vakcíny proti t-viru, které byly vyvinuty buď před nebo během nákazy v Raccoon city. Nejúčinnější očkovací vakcína byla dokončena roku 2005 společností WilPharma. Existence protilátek byla vesměs zajištěna v průběhu vlastního proti- virového výzkumu Umbrelly, nicméně jejich účinnost kolísala při pokračujících výzkumech. a ve finále žádná protilátka nedokázala zcela zvrátit infekci.

Vakcína (Raccoonská všeobecná nemocnice)

První známá vakcína byla vyvinuta lékaři ve Všeobecné raccoonské nemocnici. Zmínka o vakcíně byla zjištěna na základě psaného záznamu Douglase Laupera, který byl řídícím Severoamerické divize pro záležitosti lékařského vybavení v rámci Umbrelly. K vytvoření vakcíny bylo v Raccoonské nemocnici používáno speciálního přístroje, do kterého byla vkládána nádoba s kultivovanou tekutinou. Pomocí zkombinování této báze se správnými přísadami vznikla protilátka, jež byla schopna vzdorovat účinkům viru. Nicméně, ještě předtím, než mohla být vakcína široce distribuována, došlo v Raccoon city k dramatickému propuknutí nákazy a lékaři, kteří mohli mít s existencí vakcíny něco společného, šířící se infekci podlehli. Později během incidentu v Raccoon city se tuto speciální vakcínu podařilo sloučit žoldákovi Carlosu Oliveirovi ve snaze vyléčit infikovanou Jill Valentinovou. Není jisté, zda byla vakcína proti viru zcela efektivní, protože virus v těle Jill Valentinové nebyl zcela zlikvidován, ale pouze uveden do nečinného stavu.


Daylight

Jedná se o další vakcínu, kterou vytvořili vědec Greg Mueller a profesor Peter Jenkins, a která dostala přízvisko Daylight (Denní světlo). Toto unikátní činidlo bylo vyvinutu na Racoonské univerzitě a umožňovalo zastavit další šíření t-viru. Daylight obsahoval tzv. P- bázi, což byla základní složka pro vakcínu; dále V-jed, jenž byl získán z vosího jedu a fungoval jako urychlovací činitel pro látku; a nakonec T-krev, což byl typ krve získaný z tvora, který měl být infikovaný t- virem. Nicméně, Greg Mueller hodlal Daylight použít pro svoji agendu, aby pomocí něj zničil Umbrellu, proto vakcína nenabyla svého původního potenciálu k léčení ostatních. Udává se, že se zřejmě nedochoval žádný vzorek vakcíny, které se měly nacházet na Raccoonské univerzitě, protože objekt byl během incidentu zničen Nicholaiem Zinovievem v rámci zametání stop Umbrelly.


AT1521 (Umbrella)

Dodatečná vakcína, která se stala oficiálně jediným pokusem o zhotovení vakcíny proti t-viru přímo v režii Umbrelly. Byla vyvinuta v laboratořích v Raccoon city a za její tvorbou stál především Michael Jenkins. Vakcína však byla účinná jen v případech, kdy nakažený člověk ještě nevykazoval známky infekce. Nebyla schopna virus kompletně zničit, ale jen utlumit a zpomalit jeho šíření. Dle záznamů byla vakcína testována na pokusných myší s úspěšností na 99,91 procentech. Jediný známý vzorek byl nakonec zničen mutující formou Tyranta, označenou jako Tyrant R, ještě v průběhu incidentu v Raccoon city, nicméně lze předpokládat, že další vzorky mohly být vytvořeny bývalou zaměstnankyní Umbrelly Lindou, která tragédii v Raccoon city přežila i s možnými informacemi, jak opětovně AT1521 vyrobit.


T-vakcína (Frederic Downing / WilPharma

Na jejím vývoji se podílel bývalý badatel pracující pro Umbrellu Frederic Downing, jenž byl později zaměstnaný ve společností WilPharma jako šéf virového a antivirového výzkumu. Nutnost vyvinout velmi účinnou vakcínu proti virům(t-viru zvláště) poté, co se vzorky těchto patogenů objevily po kolapsu Umbrelly na černém trhu, byla motivována právě hrozbou bio-teroristických útoků. Fredericu Downingu se podařilo utéct z Raccoon city před jeho zničením i se vzorky t-viru a G-viru a po zametení jeho spojení s Umbrellou se připojil ke společnosti WilPharma, kde pomohl ve vývoji vakcíny díky svým dřívějším zkušenostem s t-virem. Downing však plánoval vakcínu použít při demonstraci její vysoké účinnosti a získat tak benefit z jejího velkého potenciálu a příležitosti ji prodat s t-virem jako kompletní sadu. V roce 2002 se začal vydávat za obchodníka na černém trhu a podařilo se mu získat kontakt na generála Miguela Grandeho, který podporoval teroristické skupiny v Indii. Downing vzorky t-viru prodal generálovi Grandemu, čímž později pomohl spustit bio-teroristické incidenty v této lokalitě. Indie zažádala o pomoc Spojené státy americké a ti v rámci politiky poskytly vakcínu vyvíjenou právě WilPharmou a jak se ukázalo, vakcína aplikovaná v ohrožených a sousedních oblastech úspěšně omezila další šíření infekce na minimum. Díky tomuto úspěchu WilPharma získala naprostou důvěru americké vlády. V průběhu času WilPharma prováděla v Indii další klinické testy a přestože tyto experimenty přinesly některé další oběti, podařilo se k roku 2005 vakcínu dokončit. Její účinnost se prokázala zejména při vypuknutí nákazy na letišti ve městě Harvardville, kde bylo později celé letiště vyčištěno jednotkami americké námořní pěchoty, kde byli zasahující vojáci před operací naočkování právě touto vakcínou a během akce nebyli vystaveni výraznějšímu riziku infekce. Přestože bylo v pokračujícím incidentu s Fredericem Downingem velké množství vakcíny zničeno, poslední vzorky a vývojová data byly nakonec úspěšně zajištěny Leonem S. Kennedym. Není bez zajímavosti, že se tato vakcína údajně později přezdívala jako Daylight, přestože není potvrzeno, zda šlo skutečně o stejný typ jako z Raccoon city.


Protilátky (Umbrella)

Stejně jako v případě vakcín se Umbrella na poli protilátek pokoušela vytvořit použitelnou látku, která by byla schopna odrazit infekci. Přestože tyto pokusy zahrnovaly protilátky schopné ve výsledku infekčnost zpomalit, celková jejich účinnost nebyla považována za dostatečnou, právě kvůli vysoké přizpůsobivosti a náchylnosti k mutacím samotného t-viru, čímž byly po nějaké době k ničemu. Přesto byly protilátky použity například u U.B.C.S. jednotek, které byly nasazeny v Raccoon city, přičemž například členům Monitor týmu byly aplikovány lepší a odolnější verze protilátek. Později byly různé protilátky pro t-virus použity pro vývoj dalších virových kmenů, například tak vznikly t+G-Virus a virus Uroboros.


Protilátka u Jill Valentineové

Během virové nákazy v Raccoon city byla Jill Valentinové podána vakcína z Raccoonské všeobecné nemocnice, jakmile byla infikována variantou t- viru skrze Nemesis-T Typ. Později bylo zjištěno, že t-virus v jejím těle nebyl zcela zničen, ale naopak vakcína virus uvedla do utlumeného stavu. Jakmile se virus v jejím těle znovu zaktivoval, brzy - díky jeho přítomnosti po tak dlouhá léta a tím vybudované imunitě a vytvořených silných protilátek - z jejího těla zmizel. Tyto protilátky tak Jill Valentinové zajišťují její kompletní imunitu proti tomuto viru. Je třeba zmínit, že právě tyto protilátky byly použity Albertem Weskerem pro upravení jinak silného viru Uroboros.
Článek pokračuje zde: T-virus ►


Mohlo by vás také zajímat:

G-virus
Hunter Beta

Warning: include(.../.../.../cz-right.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/vyleceni.php on line 103

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/vyleceni.php on line 103