Warning: include(.../.../.../cz-head.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/varianty.php on line 23

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/varianty.php on line 23

Známé kmeny a varianty T-viru

napsal: ZvacA

Kmen Dr. Marcuse

První kmen tohoto viru, jenž byl vytvořen doktorem Jamesem Marcusem na základě výzkumu Progenitor viru. Virus vznikl zkombinováním Progenitoru s genetickou látkou pijavic. Právě na tomto prvním kmeni jsou odvozovány všechny ostatní varianty. Mezi pravděpodobně první druhy, na kterých byl virus vyzkoušen a lze je zařadit mezi Bio-organické zbraně, patří tvorové označováni jako Plague, Lurker a Eliminator.


Stabilizovaná verze

Vyvinuta Williamem Birkinem kolem roku 1981 v Arklayské laboratoři, která měla po svém stabilizování sloužit k tomu, aby pomocí ní mohly být vyvíjeny použitelné a lepší Bio-organické zbraně. Kmen vznikl sloučením vybraných genů Eboly a buď ranné verze t-viru nebo Progenitoru. Tato varianta se stala ideální pro tvorbu zombies, Hunterů a jiných stvoření. Avšak její nedostatek spočíval v narušování určitých mozkových částí, čímž snižovala počet mozkových buněk a tím i inteligenci hostitele.


Tyrant varianta

Varianta získaná Dr. Birkinem pro dosažení menšího poškození mozkových buněk při aplikaci t-viru. Tato verze byla údajně použitá pro produkci bio-organických zbraní Tyrantů. Její nevýhodou byla její velmi omezená genetická kompatibilita, kdy se předpokládalo, že pouze malý počet lidí by bylo schopno dosáhnout úplné slučitelnosti pro potřeby Tyranta. Jedním z takových byl Sergei Vladimir.


Varianta Nemesis

Předpokládá se, že šlo o silnější formu stabilní verze t-viru, která obsahovala částečky parazita Nemesis-T.


Varianta použitá u Hildy Hidalgo

Jednalo se o verzi viru, která byla vyvinuta pro uzdravení organismu. Tento druh t-viru byl zakoupen Javierem Hidalgo v roce 1991 od zaměstnance Umbrelly s kontakty na rodinu Ashfordů. Javier virus hodlal použít jako lék pro jeho těžce nemocnou ženu Hildu. Ačkoli se po dočasném užívání viru její zdravotní stav zlepšil, nikdy od aplikování nenabyla vědomí. Opakující se aplikace viru do jejího těla vedla nakonec k její mutaci v obojživelné monstrum.


T-JCCC203 varianta

Druh t-viru, který měl sloužit jako léčící prostředek. Roku 1993 byl tento typ konkrétně dodáván do malé soukromé nemocnice v raccoonském lese pod falešnou společností, za kterou se ukrývala Umbrella. Látka byla podána dvěma pacientům - Dougu Frostovi a Dorothy Lesterové. Ačkoli od běžné verze t-viru bylo u této varianty skutečně zjištěna schopnost likvidace nádorových buněk a dočasného uzdravení, virus nakonec oba pacienty zabil a proměnil v zombies.


V-ACT verze

Mutující forma t-viru, která se nacházela v těle prototypu šlechtěné zombie, Umbrellou označované jako Crimson Head Prototyp 1. Tato varianta je schopna vyvolat unikátní proces, který je znám jako V-ACT, při kterém dochází k opětovnému obnovení již vyřazené zombie a ta po svém oživení přechází do velmi nebezpečného stádia. Kromě procesu V-ACT se jinak tato varianta příliš neliší od stabilizované formy t-viru. Pro zajímavost je možno uvést, že právě tímto kmenem byla zamořena Arklayská laboratoř v roce 1998.


Varianta z Továrny pro likvidaci odpadu P-12A u Raccoon city

Mutující kmen t-viru. Tímto kmenem byla likvidační továrna blízko Raccoon city zamořena v květnu roku 1998 poté, co zařízení již nebylo schopno efektivně likvidovat obrovské množství biologického materiálu z Birkinovy Podzemní raccoonské laboratoře.
Článek pokračuje zde: Možnost vyléčení v případě infikování T-virem ►


Mohlo by vás také zajímat:

G-virus
Hunter Beta

Warning: include(.../.../.../cz-right.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/varianty.php on line 111

Warning: include(): Failed opening '.../.../.../cz-right.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/theblogue.cz/biohazardeurope/cz/vyzkum/tvirus/varianty.php on line 111