Napad

Kreatura by Giuseppe
Bio-organická zbraň, která doznala kompletní mutace C-virem infikovaných J'avo. Takto znetvoření jedinci doznají této a jiných forem mutace díky injekčnímu infikování. (ti co se nakazí výpary C-viru zmutují v C-virus Zombies). Po nákaze resp. vážném poranění samotných J'avo, je tělo nakaženého zakukleno do Chrysalid fáze, ze které se dříve nebo později Napad vylíhne.

Napad jsou kreatury zpravidla pomale se pohybující, ale při rozzuření schopné se rozeběhnout. Jejich tělo je zakrunýřované a pro jejich poškození je dobré krunýř postupně ničit a mířit na odhalená místa. Útočí mlácením.

Výskyt kreatury

Napad - Resident Evil Napad - Resident Evil Napad - Resident Evil
Napad - Resident Evil
Komentovat článek

Resident Evil / Biohazard

© 2011-2024 BiohazardEurope.com, Capcom Co. Ltd. | Redakce
Labcoat Design 1.0